Νέα της Αγοράς

Ο Οικονομικός Αντίκτυπος του Κορωνοϊού στις Εταιρείες Τεχνολογίας

Ο Οικονομικός Αντίκτυπος του Κορωνοϊού στις Εταιρείες Τεχνολογίας

Τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εταιρίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποτυπώνει πρόσφατη έρευνα του DIGITALEUROPE (European Digital Technology Industry Association – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ψηφιακής Τεχνολογίας), όπως αναφέρει το...

Will COVID-19 Cause Food Shortages?

Will COVID-19 Cause Food Shortages?

With COVID-19 reaching all corners of the Earth, concerns are rising regarding the adequate supply of food. Some countries have stopped food exports to cover internal demand while others are worried that not enough workers will be available for harvest. How real are...

2020 Coffee trends for bars, restaurants, and cafés

2020 Coffee trends for bars, restaurants, and cafés

The trends that were present in 2019 will continue strong in 2020: cold coffee, sustainably sourced, mixed in imaginative concoctions. Coffee drinkers across the world have become more knowledgeable regarding the quality, variety, and type of coffee they want to...

The Hard Seltzers Explosion

The Hard Seltzers Explosion

Last week, we wrote about wine trends for 2020. One factor that we didn't mention is how wine sales have dropped because of a new competitor: hard seltzers. Since 2019, the American drink market has been swamped by hard seltzers. Economists and drinks specialists are...

Wine Market Trends for 2020

Wine Market Trends for 2020

Last week, we wrote about the emerging trends in the beverages market. The wine market is joining the food and beverage markets in the changes and shifts in people’s preferences. Millennials, in particular, are choosing premium wines with specific characteristics....

Beverages Trends 2020

Beverages Trends 2020

The beverage industry is investing in healthy, non-alcoholic drinks. What are the beverage market trends for 2020?

Technology at the Service of the Food and Beverage Industry

Technology at the Service of the Food and Beverage Industry

When the first handheld devices for taking orders appeared in the hands of waiters and waitresses, people were fascinated. Now, they are considered mainstream. Technology has improved vastly the food and beverage industry for all professionals involved. Errand Pro is...

The Challenges Ahead to the Food And Beverage Industry

The Challenges Ahead to the Food And Beverage Industry

While the trends defining the food and beverage industry for the coming year are fascinating, they come with challenges that F&B professionals need to keep in mind. These challenges have to do with both changes in customers’ perception of food consumption and with...

What Do Vegan Trends Mean For The Food And Beverage Industry?

What Do Vegan Trends Mean For The Food And Beverage Industry?

We recently wrote about B2B trends in the food industry for 2020. One particularly exciting trend concerns veganism and vegan products. Let's take a look at how vegan trends will influence B2B in the food and beverage business in 2020. To avoid animal cruelty, vegans...

The Top 6 B2B Trends In The F&B Industry For 2020

The Top 6 B2B Trends In The F&B Industry For 2020

We recently wrote about B2B web design trends. But this is hardly the only trend that’s worth exploring in 2020. B2B trends in the food industry are particularly exciting for this next year! People’s attitudes to food and eating are evolving, which means that the food...