Νέα της Αγοράς

The Top 6 B2B Trends In The F&B Industry For 2020

The Top 6 B2B Trends In The F&B Industry For 2020

We recently wrote about B2B web design trends. But this is hardly the only trend that’s worth exploring in 2020. B2B trends in the food industry are particularly exciting for this next year! People’s attitudes to food and eating are evolving, which means that the food...

How to Expand and Target your B2B Marketing Efforts

How to Expand and Target your B2B Marketing Efforts

Here at Errand Pro we have isolated three B2B areas that will be crucial in 2020. In our last post, we explored the first one, B2B Web Design Trends For 2020. This second post explains how to expand and target your B2B marketing efforts. Social Media And Newsletters...

B2B Web Design Trends For 2020

B2B Web Design Trends For 2020

Β2Β trends are constantly changing, so we need to keep on top of things. Here at Errand Pro we have isolated three B2B areas that will be crucial in 2020: how your website functions and caters to customers’ needs, how you expand and target your marketing efforts and...

Κυπριακές εταιρίες συμμετέχουν στην Food Expo 2019

Κυπριακές εταιρίες συμμετέχουν στην Food Expo 2019

Κυπριακές εταιρίες λαμβάνουν μέρος στην Food Expo, στις 16-18 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα, στο Metropolitan ExpoΜέχρι στιγμής, στην FOOD EXPO 2019 έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους 900 εταιρείες, ενώ ο τελικός αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τις...

Business Trends 2019

Business Trends 2019

The Trend: To-Go and DeliveryBusier kitchens and quieter dining rooms are what restaurateurs saw in 2018. That trend is positioned to grow even more in the year ahead. Why? Millennials may be cooking less and eating out more, but those meals are ordered as...