Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ισχύει από Νοέμβριο 2018

1.Εισαγωγή
2. Αλλαγές στη συμφωνία
3. Διάρκεια και Τερματισμοί
4. Άδεια, Εκχώρηση, Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμοί χρήσης
5. Περιορισμός Ευθύνης
6. Τεχνικοί Περιορισμοί
7. Κριτικές, Αξιολογήσεις και Κοινοποιήσεις
8. Δικαιοδοσία

Καλώς ήρθατε στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Είναι σημαντικοί και επηρεάζουν τα νομικά δικαιώματά σας, επομένως διαβάστε προσεκτικά τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική πλατφόρμα “ERRAND PRO” (Qupage (Cyprus) Λτδ”, “εμείς”, “εμάς”, “δικό μας”, “πλατφόρμα”, “η Υπηρεσία “). Η χρήση της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής (η Υπηρεσία), προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων χρήσης (Όροι) και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Συμφωνία). Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.

2. Αλλαγές στις συμφωνίες

Η Qupage διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή. Όταν κάνουμε αλλαγές στις συμφωνίες που θεωρούμε ουσιώδεις, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω της Υπηρεσίας μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα μετά από αυτές τις αλλαγές, εκφράζετε την αποδοχή σας σε αυτές τις αλλαγές.

3. Διάρκεια και τερματισμός

Οι παρόντες Όροι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έως ότου τερματιστεί από εσάς ή από εμάς η Υπηρεσία. Αν εσείς τερματίσετε την υπηρεσία, συμφωνείτε ότι η Qupage δεν θα έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς εσάς, δεν θα καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία, πρόβλημα ή ζημιά σας δημιουργήσει. Η Qupage μπορεί να αναστείλει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και σε περίπτωση πραγματικής ή έστω υποψίας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της υπηρεσίας ή μη συμμόρφωση με τους Όρους. Σε αυτή την περίπτωση θα σας επιστραφεί μόνο το ποσό εκείνο που τυχόν έχετε προκαταβάλει για το διάστημα από την ημερομηνία απόρριψής σας έως το τέλος της συνδρομής και δεν υπάρχει, πέραν αυτής, οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση απέναντί σας.

4. Άδεια, Εκχώρηση, Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμό στη χρήση της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία μας και το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτής είναι ιδιοκτησία της Qupage (Cyprus) Λτδ. Σας παρέχουμε μία περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για χρήση των υπηρεσιών μας. Οι εφαρμογές λογισμικού “ERRAND PRO” είναι δικαίωμα περιορισμένης χρήσης, δεν σας πωλείται και η Qupage διατηρεί την κυριότητα όλων των αντιγράφων του λογισμικού. Όλα τα υλικά και τα περιεχόμενα αυτής την ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, τα ονόματα, το κείμενο, τα διάφορα εικονίδια, εικόνες, λογότυπα, ηχητικά δεδομένα, ψηφιακές λήψεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή χαρακτηριστικά, οποιαδήποτε δεδομένα και λογισμικό και η ίδια η ιστοσελίδα, είναι προστατευμένο υλικό που ανήκει αποκλειστικά σε μας και προστατεύεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, ενδεικτικά μόνο αλλά όχι περιοριστικά, όπως αμέλεια, η Qupage ή οι υπάλληλοι της ή οι αντιπρόσωποι της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν συγκεκριμένες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, τα υλικά της εφαρμογής μας, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή αν θα έπρεπε να γνωρίζαμε. Να σημειωθεί ωστόσο, ότι άλλες πτυχές της χρήσης της Υπηρεσίας μας μπορεί να διέπονται από πρόσθετες συμφωνίες. Οι εν λόγω συμφωνίες θα διέπουν την συγκεκριμένη πτυχή της Υπηρεσίας στην οποία εφαρμόζονται, και είναι διακριτές και συμπληρωματικές στους παρόν όρους και προϋποθέσεις, και δεν τους αντικαθιστούν. Στο βαθμό που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των Όρων και των συμφωνιών αυτών, οι εν λόγω συμφωνίες υπολείπονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους.

Τα αντικείμενα που πωλούνται στην εφαρμογή προέρχονται από διάφορους προμηθευτές. Η Qupage δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν προβλήματα copyright ή άλλα νομικά θέματα που αφορούν τα προϊόντα.

Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ συμφωνούμε ότι κάθε μέρος μπορεί να προβεί σε αγωγή κατά των άλλου ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

6. Τεχνικοί Περιορισμοί

Δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουμε την υπηρεσία σε λειτουργία. Ωστόσο, ορισμένες τεχνικές δυσκολίες ή λόγοι συντήρησης ή αναβάθμισης μπορεί, από καιρό σε καιρό, να έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή. Η Qupage διατηρεί το δικαίωμα, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, με ή χωρίς προειδοποίηση, και όλα αυτά χωρίς ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε διακοπή, ή τροποποίηση ή υπολειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε χαρακτηριστικού της. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η Qupage δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει, να υποστηρίξει, να αναβαθμίσει, ή να ενημερώσει ή να παρέχει όλα ή μερικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας απρόσκοπτα.

7. Κριτικές, Αξιολογήσεις και Κοινοποιήσεις

Είναι ευπρόσδεκτες οι κριτικές και η βαθμολόγηση για οποιοδήποτε προϊόν. Θα σας παρακαλούσαμε αυτό να γίνεται με βάση την εμπειρία σας και με καλή προαίρεση. Εμείς και οι συνεργάτες μας αποδεχόμαστε όλες τις κριτικές και τις θεωρούμε σημαντικές. Δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων και των σχολίων που δημοσιεύονται. Έχουμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, αν θεωρήσουμε ότι αυτές είναι υβριστικές, προσβλητικές, άσεμνες ή δυσφημιστικές να τις αφαιρέσουμε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή δικαιολόγησης της πράξης μας.

Η κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα των προϊόντων, των προμηθευτών ή οποιουδήποτε περιεχομένου της υπηρεσίας μας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτού που μοιράζεται το περιεχόμενο. Είστε ενήμεροι ότι ενδέχεται αυτά τα κοινωνικά δίκτυα να χρησιμοποιούν cookies.

Μάθετε περισσότερα για αυτά εδώ:

8. Δικαιοδοσία

Όλες οι απαιτήσεις, διαφωνίες ή τις διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν από την ερμηνεία, την εκτέλεση ή από τη χρήση της Υπηρεσίας, πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πολιτική Επιστροφών

Τα προϊόντα που διαθέτουμε ανήκουν στους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε και καταβάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι ή διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που παραλάβατε έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα αγαθά που αγοράσατε.
Σε τέτοια περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον προμηθευτή καθώς αυτό δεν είναι ευθύνη της Qupage Cyprus LTD.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προωθήσουμε όλες τις παραγγελίες που δεχόμαστε. Δεν ευθυνόμαστε απέναντι σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο λόγω αδυναμίας προώθησης της παραγγελίας εξαιτίας τεχνικών ή άλλων προβλημάτων ή για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε. Οι προμηθευτές στους οποίους έχετε δώσει την παραγγελία σας επιβεβαιώνουν την παραλαβή της και ευθύνονται για την αποστολή των προϊόντων σε εσάς.

1. Introduction

Thank you for choosing “ERRAND PRO” (Qupage (Cyprus) Limited, ‘we’, ‘us’, ‘our’, ‘the Service’). Use of the “ERRAND PRO” website or Mobile application service (the Service), presupposes the complete and unconditional acceptance of all terms and conditions of use (Terms) and our Privacy Policy (Agreement). If you don’t agree with these Terms, then please do not use the Service.

2. Changes to the Agreements

Qupage reserves the right to change these terms and conditions of use at any time. When we make changes to the Agreements that we consider material, we’ll notify you through the Service. By continuing to use the Service after those changes are made, you are expressing and acknowledging your acceptance of the changes.

3. Terms and termination

These Terms will continue to apply to you until terminated by either you or us. If you terminate the service, you agree that Qupage shall have no liability or responsibility to you and will not be responsible for any difficulty or problem which may occur.
Qupage may suspend your access to the Service at any time, even in the event of actual or even suspected unauthorized use of the Service or non-compliance with the Terms of Use. In this case, you will be refunded only the amount that you have paid in advance from the date of your rejection to the end of the subscription and there is no other liability to you.

4. License, Assignment, Copyright and restriction of use of material

Our service and the content provided through it are the property of Qupage (Cyprus) Limited and we grant you a limited, non-exclusive, revocable licence to use of our service. The “ERRAND PRO” software applications are licensed, not sold, to you, and Qupage retains ownership of all copies of the software. All materials and contents contained in this Website (including but not limited to the trademarks, service marks, trade names, domain names, text, button icons, images, logos, audio clips, digital downloads, and any information or features, any data and software) and the Website itself, are copyrighted materials belonging exclusively to us and are protected by Cyprus Law.

5. Limitation of Liability

Under no circumstances, including but not limited to, negligence, shall Qupage or its employees or representatives be liable for any special or consequential damages that result from the use of, or the inability to use, the materials of our application even if we have been advised of the possibility of such damages or we should have known. Please note, however, that other aspects of your use of the Service may be governed by additional agreements. Those terms and conditions shall govern only with regard to the aspect of the Service to which they apply, and are distinct from and supplemental to these Agreements, and do not supersede these Agreements. To the extent that there is any conflict between those agreements and these Agreements, these Agreements shall control, except as otherwise provided in these Terms.
All products sold on our app are sourced from various suppliers. Qupage will not be responsible for any copy right issues and legal conflicts of the product. Prices and availability of products are subject to change without prior notice.
YOU AND US AGREE THAT EACH MAY BRING CLAIMS AGAINST THE OTHER ONLY IN YOUR OR ITS INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A CLASS MEMBER OR IN ANY REPRESENTATIVE CAPACITY OR PROCEEDING.

6. Technology limitations

Qupage will make reasonable efforts to keep the Service operational. However, certain technical difficulties or maintenance may, from time to time, result in temporary interruptions. Qupage reserves the right, periodically and at any time, to modify or discontinue, temporarily or permanently, functions and features of the Service, with or without notice, all without liability to you for any interruption, modification, or discontinuation of the Service or any function or feature thereof. You understand and agree that Qupage has no obligation to maintain, support, upgrade, or update the Service, or to provide all or any specific content through the Service.

7. Reviews, Ratings and Shares

Reviews and ratings for any product are welcome. We would ask you to do this on the basis of your experience and with good will.
We and our colleagues accept all reviews and consider them important.
However, we are not responsible for the content of the ratings and comments published.
We have the right, at our absolute discretion, to consider that these are abusive, offensive, indecent or defamatory to remove them at any time without the obligation to inform or justify our action.
Social sharing of products, producers, or any content of our service is made under the exclusive responsibility of the person who shares the content. You are aware that these social networks may use cookies.
Learn more about these here:
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://twitter.com/privacy

8. Jurisdiction

All claims, disputes or disagreements which may arise out of the interpretation, performance or in any relating to your use of the Service, shall be submitted exclusively to the jurisdiction of the Court located in Cyprus.

9. Return and Refund Policy

The products that are offered through our platform belong to our suppliers and we both make every effort to provide all the necessary information and features of these products.
If for any reason you are not satisfied, or you find that the information does not correspond to what you received you have the right to return the goods you purchased.
Please contact directly your supplier for return or change the goods you ordered, as Qupage Cyprus LTD is not responsible or liable.

IMPORTANT NOTE:

We make every effort to forward all the orders you place through our platform. However, we are not liable to you or to any third party due to inability to forward the order due to technical or other reasons or for the timely delivery of the products you ordered. Suppliers to whom you have placed your order confirm the receipt and are responsible for sending the products to you.