Ο Οικονομικός Αντίκτυπος του Κορωνοϊού στις Εταιρείες Τεχνολογίας

Τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εταιρίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποτυπώνει πρόσφατη έρευνα του DIGITALEUROPE (European Digital Technology Industry Association – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ψηφιακής Τεχνολογίας), όπως αναφέρει το...
Will COVID-19 Cause Food Shortages?

Will COVID-19 Cause Food Shortages?

With COVID-19 reaching all corners of the Earth, concerns are rising regarding the adequate supply of food. Some countries have stopped food exports to cover internal demand while others are worried that not enough workers will be available for harvest. How real are...