Ο Οικονομικός Αντίκτυπος του Κορωνοϊού στις Εταιρείες Τεχνολογίας

Ο Οικονομικός Αντίκτυπος του Κορωνοϊού στις Εταιρείες Τεχνολογίας

Τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εταιρίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποτυπώνει πρόσφατη έρευνα του DIGITALEUROPE (European Digital Technology Industry Association – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ψηφιακής Τεχνολογίας), όπως αναφέρει το...